تعمیر لباسشویی اسلامشهر
امیر مسعودی
درج آگهی رایگان
آموزش رانندگي آموزش رانندگي .

آموزش رانندگي

آموزش حركت با دنده عقب  كليك كنيد


آزمون شهري كليك كنيد


آموزش پارك دوبل كليك كنيد


بهترين حالت گرفتن فرمان كليك كنيد


آموزش پارك كنار جدول كليك كنيد


فيلم آموزش مهارت هاي رانندگي كليك كنيد


آموزش پارك دوبل كليك كنيد


آموزش دور زدن دو فرمانه و يك فرمانه كليك كنيد

 

آموزش رانندگی کلیک کنید


آموزش رانندگی تصویری کلیک کنید

 
آموزش رانندگی مخصوص بانوان کلیک کنید


آموزش پارك دوبل كليك كنيد

به پارك كردن خودرو با دنده عقب ميان دو خودرو پارك دوبل گفته مي‌شود.

هنگام حركت روبه جلو چنانچه بخواهيم ميان دو خودرو كه در كنار جدول خيابان پارك نماييم بايستي فضاي خالي ميان دو خودرو بيش 2 برابر طول خودرو 8 متر باشد و اگر كمتر از اين اندازه باشد پارك كردن به صورت رو به جلو دشوار خواهد بود و بايستي از روش پارك دوبل استفاده كرد.

چنانچه فاصله ميان دو خودرو  از 5/6 كمتر باشد ، ديگر به روش پارك دوبل نيز نمي‌توان خودرو را پارك كرد.

جاهايي كه نبايد پارك دوبل انجام داد

1-در بزرگراه‌ها (به دليل سرعت زياد خودروهاي عبوري در لاين حركت).

2-در حريم تقاطع‌ها (15 متر مانده و پس از آن‌ها).

3-در مكان‌هايي كه تابلو پارك ممنوع و توقف ممنوع نصب شده است.

4-در ايستگاه‌هاي اتوبوس ، تاكسي و … نبايد پارك كرده چه برسد به پارك دوبل

5-در روبروي پل ورودي پاركينگ منازل و ورودي كوچه و خيابان.

6-در حريم قانوني تابلوهاي راهنمايي و رانندگي نبايد از پارك دوبل استفاده كنيم (پارك كردن در اين مكان‌ها باعث كاهش ديد كافي رانندگان وسايل نقليه عبوري نسبت به تابلوهاي ياد شده مي‌گردد.) و ديگر مواردي كه برابر قانون و  مقررات راهنمايي و رانندگي ممنوع است.

كنترل كلاج (حركت لاك‌پشتي) در پارك دوبل

براي اجراي درست پارك دوبل آموختن حركت لاك‌پشتي به صورت كامل ضروري مي‌باشد و بايستي مهارت بالايي در حركت دادن خودرو به صورت سانتي‌متري با كنترل كلاج خودرو داشت و در صورت تسلط نداشتن بر روي كلاج حركت خودرو با سرعت و شتاب زيادي همراه شده و انجام پارك دوبل سخت و  دشوار مي‌گردد.

راننده‌اي كه بتواند پارك دوبل را باكنترل كامل روي كلاج به صورت درست انجام دهد، در راه‌بندان‌ها نيز با كنترل بر روي كلاج مي‌تواند به صورت ايست و حركت‌هاي پي در پي خودرو را به راحتي به  حركت در آورد.

كنترل فرمان در پارك دوبل

راننده‌اي كه از درك فرمان در دنده عقب برخوردار نباشد نمي‌تواند جهت چرخش فرمان را تشخيص دهد و بنابراين نمي‌تواند پارك دوبل را بدرستي انجام دهد و ميبايست بيشترين تسلط را روي فرمان داشته باشد.

اهميت پارك دوبل در آزمون رانندگي

يكي از دلايل انتخاب پارك دوبل براي آزمون رانندگي سنجش كنترل كامل كلاج مي‌باشد زيرا راننده‌اي كه در انجام پارك دوبل روي كلاج خودرو مسلط باشد در راه‌بندا‌ن هاي بسيار سنگين كه ناچار است قدم به قدم مرتب ايست و حركت كند نيز از كلاج خوبي برخوردار خواهد بود.

اهميت درك گاز ترمز و هماهنگي با چشم و دست در پارك دوبل

در پارك دوبل راننده بايستي تسلط كاملي روي گاز و ترمز خودرو داشته باشد و هماهنگي لازم بين چشم راننده و فرمان كه به عهده دست مي‌باشد برقرار گردد و به بالاترين مهارت خود رسيده باشد تا بتواند پارك دوبل را به راحتي انجام دهد.

آموزش پارك دوبل

بنابراين پارك دوبل نه تنها يك تكنيك برتر است بلكه اوج هماهنگي كامل ميان كار چشم ، دست و پاي راننده مي‌باشد و اين راه مي‌توان به بودن چنين هماهنگي در اندام‌هاي بدن يك راننده  پي‌برد.

چگونگي انجام پارك دوبل (قسمت اول)

1-براي انجام پارك دوبل بايستي از فاصله 30 متري راهنماي سمت راست را زده و با پوشش دادن نقاط كور آينه پس از اطمينان از نبود خطر سرعت خودرو را كم كرده و از فاصله  دور در امتداد  خودرو مورد نظر قرار گرفته و به فاصله عرضي يك دست به اندازه 50 سانتي‌متر كنار خودرو ياد شده به اندازه يك درب موتور جلوتر از آن ايست انجام مي‌گردد، به گونه‌ايي كه خودرو صاف ايستاده باشد و پس از صاف بودن خودرو بايستي فرمان خودرو نيز صاف باشد تا در هنگام حركت به عقب خودرو صاف حركت كند.

چنانچه فاصله خودرو پارك شده با جدول كم و چسبيده باشد فاصله ايستادن با خودروي كناري هنگام پارك دوبل به اندازه 70 سانتي‌متر در نظر گرفته شود.

قسمت دوم در پارك دوبل (فرمان اول)

پس از اطمينان از روشن بودن راهنماي سمت راست و دقت لازم و مراقبت از ترافيك رو به عقب به صورت لاك‌پشتي حركت مي‌گردد.

بهترين زمان براي چرخاندن فرمان به سمت پارك يا راست كه به آن فرمان اول گفته مي‎‌شود زماني است كه پس از ديده شدن انتهاي خودرويي كه قرار است پشت سر آن پارك گردد را در وسط شيشه 3 گوش عقب (شيشه لچكي) ببينيم بنابراين فرمان اول در همين زمان ضمن حركت لاك‌پشتي رو به عقب كامل به سمت راست چرخانده مي‌شود.

قسمت سوم در پارك دوبل (فرمان دوم)

براي انجام فرمان دوم در پارك دوبل بسته به تسلط راننده به فرمان خودرو چندين روش وجود دارد.

روش شماره يك براي شروع فرمان دوم

كساني كه از دست فرمان كندي برخوردار هستند پس از اينكه انتهاي خودروي كناري (سرگلگير سمت چپ يا چراغ راهنماي سمت چپ) را در داخل شيشه لچكي جلو ديدند آنگاه ايست وسط را انجام مي‌دهند و سپس به صورت لاك‌پشتي حركت كرده و همه فرمان را به سمت چپ چرخانده به گونه‌‌اي كه پيش از اينكه سرگلگير سمت راست خودرو به چراغ‌ راهنماي عقب در سمت چپ خودروي كناري برسد فرمان دوم بايستي به سمت چپ تمام شده باشد و سپس به صورت لاك‌پشتي جلوي خودرو به داخل پارك هدايت مي‌گردد.

روش شماره دو براي شروع فرمان دوم

اين روش پارك دوبل براي كساني است كه از دست فرمان بهتري براي چرخاندن برخوردار هستن و هنگامي است كه انتهاي خودروي كناري از روبروي دستگيره ثابت (جلوي دستگيره) ديده شد در اين فرمان ايست وسط انجام داده مي‌شود و سپس به صورت لاك‌پشتي رو به عقب حركت كرده و همه فرمان به سمت چپ چرخانده مي‌شود و پيش از اينكه سرگلگير سمت راست خودرو به چراغ راهنماي عقب سمت چپ خودروي كناري برسد بايستي فرمان دوم در سمت چپ به آخر رسيده باشد و با حركت لاك‌پشتي جلوي خودرو وارد پارك مي‌گردد و وقتي خودرو صاف شد ايست مي‌گردد.

روش شماره سه براي شروع فرمان دوم

 در اين روش بايستي كمي زودتر از اينكه راهنماي اتومبيل كناري از روبروي دستگيره ثابت در جلوي در سمت راست ديده مي‌شود ايست وسط انجام مي‌گردد و چرخش فرمان دوم شروع مي‌شود. براي كساني است كه از مهارت بالايي در كنترل كلاج خودرو و سرعت عمل زيادي در چرخاندن فرمان برخوردار هستند.

زماني چرخش فرمان دوم شروع مي‌گردد كه راهنماي سمت چپ عقب خودروي كناري پس از ستون وسط سمت راست خودرو در شيشه بزرگ در جلو ديده شود و فرمان دوم پس از به حركت در آوردن خودرو به صورت لاك‌پشتي به سمت چپ چرخانده مي‌شود و پيش از اينكه سرگلگير سمت راست خودرو به راهنماي عقب خودروي كناري برسد فرمان دوم به طور كامل به سمت چپ چرخيده باشد.

چكيده سه روش شروع چرخاندن فرمان دوم

1-روش پارك دوبل با لچكي جلو براي كساني است كه  از دست فرمان بسيار كند برخوردار هستند.

2-روش پارك دوبل دستگيره ثابت براي كساني است كه از دست فرمان بهتري برخوردار هستند.

3-روش پارك دوبل پس از ستون وسط براي كساني است كه دست فرمان آنها و همچنين كنترل كلاج دآنهال بسيار عالي مي‌باشد و از مهارت بسيار بالايي برخوردار هستند.

پس از انجام پارك دوبل و اطمينان از صاف بودن خودرو در درون پارك دنده خلاص شده و ترمز دستي كشيده مي‌شود.

چگونگي خروج از پارك و رعايت حق تقدم در پارك دوبل

براي بيرون آوردن خودرو از حالت پارك دوبل به صورت رو به جلو ابتدا راهنماي سمت چپ روشن مي‌گردد و پس از ديدن آينه سمت چپ و آينه وسط و پوشش دادن نقاط كور آينه سمت چپ خودرو به صورت 30 درجه كج مي‌گردد. (سرگلگير سمت راست خودرو به وسط پلاك خودروي جلويي برسد) كه به آن ايست خروج از پارك گفته مي‌شود.

سپس سر راننده به سمت چپ برگردانده مي‌شود و رو به عقب نگاه مي‌كنند و با پوشش دادن نقاط كور آينه و رعايت حق تقدم به صورت لاك‌پشتي حركت انجام مي‌گردد و پس از اينكه خودرو در لاين جديد قرار گرفت فرمان خودرو صاف مي‌گردد.

خروج از پارك دوبل

چگونگي  حركت با دنده عقب پس از انجام پارك دوبل

1-راهنماي سمت راست روشن مي‌گردد و پس از اطمينان از خالي بودن پشت خودرو انتفال ترمز از دستي به پايي انجام مي‌گردد. پس از دنده گذاري به عقب و اطمينان از نبود خطر با حركت لاك‌پشتي در دنده عقب به اندازه 10 تا 20 سانتي‌متر با سرعت عمل خوب فرمان خودرو 2 – 5/1 دور به سمت راست (به سمت جدول) چرخانده شده ايست مي‌گردد.

2-كمربند كشيده مي‌شود و تند به عقب چرخيده مي‌شود دست چپ مركز فرمان (ساعت 12) را گرفته و دست راست در پشت صندلي شاگرد را مي‌گيرد و باسرعت قدم انساني حركت به عقب با دقت انجام مي‌گردد و تا زماني كه ايست كامل انجام نگرديده سر به جلو برگردانده نمي‌شود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۱۶:۳۵ توسط:آموزش رانندگي موضوع:

بهترين حالت گرفتن فرمان كليك كنيد

روش صحيح گرفتن فرمان

با رعايت حالت ساعت 10:10 دقيقه دست راننده در نيم دايره بالاي فرمان قرار مي‌گيرد كه بهترين حالت براي گرفتن فرمان در راه مستقيم مي‌باشد.

بهترين حالت گرفتن فرمان

در گردش‌ها، پيچ‌ها ، دور ميدان و دور زدن‎‌، چون گرداندن فرمان به وسيله هر دو دست با هم امكان پذير نيست بايستي دست‌ها روي فرمان و در سطح صاف آن كه بدون گره است به حالت ضربدري جابجا شده و فرمان چرخانده شود.

بنابراين چون در درون فرمان چند گره اتصال براي دايره وجود دارد چرخاندن فرمان از درون آن بدليل برخورد دست با اين گره‌ها باعث خطر مي‌گردد

هيچگاه از بخش پاييني فرمان براي كنترل  و هدايت خودرو استفاده نشود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۱۶:۰۶ توسط:آموزش رانندگي موضوع:

آموزش پارك كنار جدول كليك كنيد

پارك  كنار جدول

رانندگان براي سوار يا پياده كردن مسافر و يا پارك كردن در لاين توقف، خودرو را بايستي در فاصله معيني از كنار جدول پارك كرد.

قانون فاصله پارك خودرو با كناره جدول را ميان 30 تا 45 سانتي‌متر تعيين كرده است. در پارك خودرو چون چرخ سمت راست ديده نمي‌شود ، بنابراين مي‌توان وسط شيشه بزرگ جلو و پايه برف پاكن و چشمه آبپاش روي موتور را مبناي داخلي چرخ راست خودرو قرار داد.

چگونگي : براي اينكه چشم راننده با كاربرد پايخ برف پاكن و چشمه آبپاش آشنا گردد. در خيابان كم رفت و آمد كه خط كشي لاين بندي دارد رفته و كنار خط مقطع لاين اول با پايه برف پاكن و يا چشمه آب پاش در يك خط قرار گرفته و اين تمرين براي 10 دقيقه با سرعت كم انجام مي‌شود.

پس از انجام تمرين و آشنا شدن چشم با پايه برف پاكن و چشمه آب پاش و منطبق كردن آن با كناره خط سفيد مقطع و هماهنگي لازم چشم با دست و فرمان به سراغ كنار جدول و خط پارك سفيد ممتد كنار جدول بايد رفت.

قانون براي زيبايي خيابان و ديد خوب در شب و همچنين براي پارك كنار جدول اقدام به كشيدن خط پارك نموده است و فاصله آن تا لبه آسفالت (برخورد آسفالت و جدول ) 30 سانتي‌متر و پهناي خط پارك 15 سانتي‌متر مي‌باشد.

در جاهايي كه جدول بلند مي‌باشد بايستي پارك را 45 سانتي‌متر فاصله دهيم و در خيابان‌هايي كه عرض آن‌ها كم و پر رفت و آمد است  و در ضمن خط پارك هم ندارد از پارك 30 سانتي‌متر فاصله استفاده مي‌شود. به اين نوع پارك كردن پارك منطبق گفته مي‌شود.

 قانون پارك كنار جدول

 ابتدا راهنماي سمت راست زده مي‌شود و سپس آينه وسط و بغل سمت راست كنترل مي‌گردد و سر راننده كمي به سمت راست برگردانده مي‌شود تا نقطه كور آينده ديده شود و در صورتي كه خطري نبود با سرعت كم و به شكل اريب خودرو به انتهاي سمت راست آورده و پايه برف پاكن و يا چشمه اب پاش را با پايين جدول 30 تا 45 سانتي‌متر فاصله داده و زماني كه خودرو صاف شد خودرو نگه داشته مي‌شود.

چگونه صاف پارك شدن خودرو در پارك كنار جدول

به رورش مي‌توان نسبت به صاف كردن خودرو و دانستن آن اقدام كرد.

 روش اول: در اين روش به انتهاي لاين توجه كرده و مطابق با آن خودرو پارك مي‌گردد. هنگامي كه روبه جلو به انتهاي لاين توقف نگاه شود و آنرا با عرض جلوي درب موتور خودرو مي‌سنجيم بايستي با انتهاي لاين موازي باشد.

روش دوم: بايستي  براي پارك لبه جلوي درب موتور را طوري قرار دهيم كه با جدول سمت راست خيابان زاويه 90 درجه را تشكيل دهد.

چگونگي خروج از پارك و رعايت حق تقدم

براي بيرون آمدن از پارك ابتدا راهنماي سمت چپ زده مي‌شود، چنانچه تا 30 متر جلوتر از خودرو در لاين توقف خودرو يا مانع ديگري نبود آينه سمت چپ كنترل مي‌گردد و به سمت چپ با برگرداندن سر نقاط كور آينه را كنترل مي‌نماييم و در همان لاين به صورت اريب وارد لاين حركت مي‌شويم.

چنانچه در جلوي ما تا حدود 30 متري مانع يا خودرويي باشد بايستي به صورت پله‌اي وارد لاين حركت شويم.ابتدا راهنماي سمت چپ زده مي‌شود و به آينه وسط و چپ نگاه مي‌كنيم و با گرداندن سر نقاط كور آينه در سمت چپ را پوشش مي‌دهيم، در صورت نبود خطر خودرو را به حالت 30 درجه كج كرده مي‌ايستيم (سر گلگير سمت راست خودرو به پلاك يا وسط خودرو جلويي برسد) دوباره سر به سمت چپ گردانده شده نگاه مي‌كنيم سپس با احتياط به صورت لاك‌پشتي وارد لاين حركت شده و فرمان صاف مي‌شود.

پارك 45 -30  سانت كنار جدول ( سريع )

در جاهايي كه كنار جدول خط‌كشي ندارد مي‌توان از روش پارك سريع استفاده كرد.

پارك كنار جدول

براي هنگامي كه مي‌خواهيم از لاين حركت به لاين توقف رفته و پارك خودرو انجام شود ابتدا راهنماي سمت راست زده مي‌شود. سرعت خودرو كم مي‌گردد. آينه وسط سمت راست نگاه مي‌گردد. براي پوشش نقاط كور آينه سر راننده به سمت راست چرخانده مي‌شود. پس از اطمينان از عدم وجود خطر فرمان كمي به سمت لاين توقف چرخانده مي‌شود و خودرو به  صورت اريب و با زاويه 45 درجه به سمت لاين توقف هدايت مي‌شود و بايستي گاز قطع و لمس ترمز انجام شود. زماني كه پايه برف پاكن و چشمه آب پاش از ديد راننده به لبه آسفالت ( برخورد آسفالت و جدول ) رسيدن فرمان به چپ و خودرو صاف مي‌گردد.

پارك كنار جدول به كمك سر گلگير سمت راست

با رعايت تمامي نكات ايمني مانند راهنماي سمت راست و نگاه كردن به آينه‌هاي وسط و راست و پوشش دادن نقاط كور آينه حركت به شكل اريب به سمت جدول انجام مي‌گردد و زماني كه نوك گلگير سمت راست مماس با كناره جدول منطبق گرديد پارك 45-30 انجام گرديده و پس از صاف شدن خودرو توقف مي‌گردد.

جاهايي كه نبايست اقدام به پارك كردن خودرو نمود

1-هر جا كه پارك كردن و توقف كردن خودرو در آن توسط تابلوهايي ممنوع شده باشد.

2-ايستگاه‌هاي اتوبوس ، تاكسي و …

3-حداقل 15 متر قبل و بعد از تقاطع‌ها كه به آن حريم تقاطع گفته مي‌شود .

4-درون ميدان‌ها

5-روبروي پل منازل و ساختمان‌ها

6-درون تونل‌ها

7-روي پل‌ها

8-روي خط‌كشي عابرين پياده

9-زير پل‌ها و ديگر مواردي كه در ماده 163 قانون راهنمايي و رانندگي مشخص گرديده است.

حالت چر‌خ‌ها هنگام پارك كردن خودرو در سرازيري و سربالايي:

حالت چرخ‌هاي جلو در سرازيري

در سرازيري‌ها بهتر است حالت چرخ‌هاي جلو به سمت راست به مت جدول باشد پس از بالا كشيدن ترمز دستي و خاموش كردن خودرو دسته دنده را درون دنده سنگين گذاشته مي‌شود.

حالت چرخ‌هاي جلو در سربالايي

در سربالايي كه كناره راه جدول ندارد؛ بهتر است حالت چرخ‌ها به سمت راست خودرو باشد پس از بالاكشيدن ترمز دستي و خاموش كردن دسته دنده در سنگين قرار داده مي‌شود .

پارك كردن در سربالايي كه كناره راه جدول دارد:

بهتر است حالت چرخ‌ها به سمت چپ خودرو باشد پس از بالا كشيدن ترمز دستي و خاموش كردن دسته دنده درون دنده سنگين قرار داده مي‌شود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۱۵:۲۹ توسط:آموزش رانندگي موضوع:

فيلم آموزش مهارت هاي رانندگي كليك كنيد

Tactical Driving Skills فيلم آموزش مهارت هاي رانندگي Tactical Driving Skills

 

 

سرفصل هاي آموزش :

Circle Of Communication

Posture, Hand Placement, and Mirrors

Threshold Braking

Slalom

Skid Pad

Brake and Turn

Swerve to Avoid

Acceleration Out of Corners

Off-Road Recoveries

 

caution فيلم آموزش مهارت هاي رانندگي Tactical Driving Skillsتوجه: از اين پس ، فايل هاي فشرده با حجمي بيش از 100 مگابايت داراي 5% ريكاوري هستند. اين ويژگي باعث مي شود تا مشكل در اكستركت كردن فايل ها ، كاملا به صفر برسد. براي استفاده از اين ويژگي ، اگر فايلي را دانلود كرديد و با مشكل اكستركت مواجه شديد ، نرم افزار Winrar را اجرا نموده ، به محلي كه فايل هاي فشرده را دانلود كرده ايد مراجعه كنيد ، و تمامي پارت ها را انتخاب كرده و گزينه Repair كه در قسمت بالايي نرم افزار موجود هست را بزنيد. سپس محلي مناسب براي ذخيره سازي آن ها انتخاب كنيد. پس از اتمام كار ، به محلي كه براي ذخيره سازي انتخاب كرديد مراجعه نموده و با آن فايل ها به اكستركت بپردازيد.

 

download فيلم آموزش مهارت هاي رانندگي Tactical Driving Skillsدانلود به صورت پارت هاي 1 گيگابايتي:

دانلود پارت 1 :   Embedupload    Direct Link

دانلود پارت 2 :   Embedupload    Direct Link

دانلود پارت 3 :   Embedupload    Direct Link

دانلود پارت 4 :   Embedupload    Direct Link

 

پسورد www.downloadha.com

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۱۴:۵۹ توسط:آموزش رانندگي موضوع:

آموزش پارك دوبل كليك كنيد

به پارك كردن خودرو با دنده عقب ميان دو خودرو پارك دوبل گفته مي‌شود.

هنگام حركت روبه جلو چنانچه بخواهيم ميان دو خودرو كه در كنار جدول خيابان پارك نماييم بايستي فضاي خالي ميان دو خودرو بيش 2 برابر طول خودرو 8 متر باشد و اگر كمتر از اين اندازه باشد پارك كردن به صورت رو به جلو دشوار خواهد بود و بايستي از روش پارك دوبل استفاده كرد.

چنانچه فاصله ميان دو خودرو  از 5/6 كمتر باشد ، ديگر به روش پارك دوبل نيز نمي‌توان خودرو را پارك كرد.

جاهايي كه نبايد پارك دوبل انجام داد

1-در بزرگراه‌ها (به دليل سرعت زياد خودروهاي عبوري در لاين حركت).

2-در حريم تقاطع‌ها (15 متر مانده و پس از آن‌ها).

3-در مكان‌هايي كه تابلو پارك ممنوع و توقف ممنوع نصب شده است.

4-در ايستگاه‌هاي اتوبوس ، تاكسي و … نبايد پارك كرده چه برسد به پارك دوبل

5-در روبروي پل ورودي پاركينگ منازل و ورودي كوچه و خيابان.

6-در حريم قانوني تابلوهاي راهنمايي و رانندگي نبايد از پارك دوبل استفاده كنيم (پارك كردن در اين مكان‌ها باعث كاهش ديد كافي رانندگان وسايل نقليه عبوري نسبت به تابلوهاي ياد شده مي‌گردد.) و ديگر مواردي كه برابر قانون و  مقررات راهنمايي و رانندگي ممنوع است.

كنترل كلاج (حركت لاك‌پشتي) در پارك دوبل

براي اجراي درست پارك دوبل آموختن حركت لاك‌پشتي به صورت كامل ضروري مي‌باشد و بايستي مهارت بالايي در حركت دادن خودرو به صورت سانتي‌متري با كنترل كلاج خودرو داشت و در صورت تسلط نداشتن بر روي كلاج حركت خودرو با سرعت و شتاب زيادي همراه شده و انجام پارك دوبل سخت و  دشوار مي‌گردد.

راننده‌اي كه بتواند پارك دوبل را باكنترل كامل روي كلاج به صورت درست انجام دهد، در راه‌بندان‌ها نيز با كنترل بر روي كلاج مي‌تواند به صورت ايست و حركت‌هاي پي در پي خودرو را به راحتي به  حركت در آورد.

كنترل فرمان در پارك دوبل

راننده‌اي كه از درك فرمان در دنده عقب برخوردار نباشد نمي‌تواند جهت چرخش فرمان را تشخيص دهد و بنابراين نمي‌تواند پارك دوبل را بدرستي انجام دهد و ميبايست بيشترين تسلط را روي فرمان داشته باشد.

اهميت پارك دوبل در آزمون رانندگي

يكي از دلايل انتخاب پارك دوبل براي آزمون رانندگي سنجش كنترل كامل كلاج مي‌باشد زيرا راننده‌اي كه در انجام پارك دوبل روي كلاج خودرو مسلط باشد در راه‌بندا‌ن هاي بسيار سنگين كه ناچار است قدم به قدم مرتب ايست و حركت كند نيز از كلاج خوبي برخوردار خواهد بود.

اهميت درك گاز ترمز و هماهنگي با چشم و دست در پارك دوبل

در پارك دوبل راننده بايستي تسلط كاملي روي گاز و ترمز خودرو داشته باشد و هماهنگي لازم بين چشم راننده و فرمان كه به عهده دست مي‌باشد برقرار گردد و به بالاترين مهارت خود رسيده باشد تا بتواند پارك دوبل را به راحتي انجام دهد.

آموزش پارك دوبل

بنابراين پارك دوبل نه تنها يك تكنيك برتر است بلكه اوج هماهنگي كامل ميان كار چشم ، دست و پاي راننده مي‌باشد و اين راه مي‌توان به بودن چنين هماهنگي در اندام‌هاي بدن يك راننده  پي‌برد.

چگونگي انجام پارك دوبل (قسمت اول)

1-براي انجام پارك دوبل بايستي از فاصله 30 متري راهنماي سمت راست را زده و با پوشش دادن نقاط كور آينه پس از اطمينان از نبود خطر سرعت خودرو را كم كرده و از فاصله  دور در امتداد  خودرو مورد نظر قرار گرفته و به فاصله عرضي يك دست به اندازه 50 سانتي‌متر كنار خودرو ياد شده به اندازه يك درب موتور جلوتر از آن ايست انجام مي‌گردد، به گونه‌ايي كه خودرو صاف ايستاده باشد و پس از صاف بودن خودرو بايستي فرمان خودرو نيز صاف باشد تا در هنگام حركت به عقب خودرو صاف حركت كند.

چنانچه فاصله خودرو پارك شده با جدول كم و چسبيده باشد فاصله ايستادن با خودروي كناري هنگام پارك دوبل به اندازه 70 سانتي‌متر در نظر گرفته شود.

قسمت دوم در پارك دوبل (فرمان اول)

پس از اطمينان از روشن بودن راهنماي سمت راست و دقت لازم و مراقبت از ترافيك رو به عقب به صورت لاك‌پشتي حركت مي‌گردد.

بهترين زمان براي چرخاندن فرمان به سمت پارك يا راست كه به آن فرمان اول گفته مي‎‌شود زماني است كه پس از ديده شدن انتهاي خودرويي كه قرار است پشت سر آن پارك گردد را در وسط شيشه 3 گوش عقب (شيشه لچكي) ببينيم بنابراين فرمان اول در همين زمان ضمن حركت لاك‌پشتي رو به عقب كامل به سمت راست چرخانده مي‌شود.

قسمت سوم در پارك دوبل (فرمان دوم)

براي انجام فرمان دوم در پارك دوبل بسته به تسلط راننده به فرمان خودرو چندين روش وجود دارد.

روش شماره يك براي شروع فرمان دوم

كساني كه از دست فرمان كندي برخوردار هستند پس از اينكه انتهاي خودروي كناري (سرگلگير سمت چپ يا چراغ راهنماي سمت چپ) را در داخل شيشه لچكي جلو ديدند آنگاه ايست وسط را انجام مي‌دهند و سپس به صورت لاك‌پشتي حركت كرده و همه فرمان را به سمت چپ چرخانده به گونه‌‌اي كه پيش از اينكه سرگلگير سمت راست خودرو به چراغ‌ راهنماي عقب در سمت چپ خودروي كناري برسد فرمان دوم بايستي به سمت چپ تمام شده باشد و سپس به صورت لاك‌پشتي جلوي خودرو به داخل پارك هدايت مي‌گردد.

روش شماره دو براي شروع فرمان دوم

اين روش پارك دوبل براي كساني است كه از دست فرمان بهتري براي چرخاندن برخوردار هستن و هنگامي است كه انتهاي خودروي كناري از روبروي دستگيره ثابت (جلوي دستگيره) ديده شد در اين فرمان ايست وسط انجام داده مي‌شود و سپس به صورت لاك‌پشتي رو به عقب حركت كرده و همه فرمان به سمت چپ چرخانده مي‌شود و پيش از اينكه سرگلگير سمت راست خودرو به چراغ راهنماي عقب سمت چپ خودروي كناري برسد بايستي فرمان دوم در سمت چپ به آخر رسيده باشد و با حركت لاك‌پشتي جلوي خودرو وارد پارك مي‌گردد و وقتي خودرو صاف شد ايست مي‌گردد.

روش شماره سه براي شروع فرمان دوم

 در اين روش بايستي كمي زودتر از اينكه راهنماي اتومبيل كناري از روبروي دستگيره ثابت در جلوي در سمت راست ديده مي‌شود ايست وسط انجام مي‌گردد و چرخش فرمان دوم شروع مي‌شود. براي كساني است كه از مهارت بالايي در كنترل كلاج خودرو و سرعت عمل زيادي در چرخاندن فرمان برخوردار هستند.

زماني چرخش فرمان دوم شروع مي‌گردد كه راهنماي سمت چپ عقب خودروي كناري پس از ستون وسط سمت راست خودرو در شيشه بزرگ در جلو ديده شود و فرمان دوم پس از به حركت در آوردن خودرو به صورت لاك‌پشتي به سمت چپ چرخانده مي‌شود و پيش از اينكه سرگلگير سمت راست خودرو به راهنماي عقب خودروي كناري برسد فرمان دوم به طور كامل به سمت چپ چرخيده باشد.

چكيده سه روش شروع چرخاندن فرمان دوم

1-روش پارك دوبل با لچكي جلو براي كساني است كه  از دست فرمان بسيار كند برخوردار هستند.

2-روش پارك دوبل دستگيره ثابت براي كساني است كه از دست فرمان بهتري برخوردار هستند.

3-روش پارك دوبل پس از ستون وسط براي كساني است كه دست فرمان آنها و همچنين كنترل كلاج دآنهال بسيار عالي مي‌باشد و از مهارت بسيار بالايي برخوردار هستند.

پس از انجام پارك دوبل و اطمينان از صاف بودن خودرو در درون پارك دنده خلاص شده و ترمز دستي كشيده مي‌شود.

چگونگي خروج از پارك و رعايت حق تقدم در پارك دوبل

براي بيرون آوردن خودرو از حالت پارك دوبل به صورت رو به جلو ابتدا راهنماي سمت چپ روشن مي‌گردد و پس از ديدن آينه سمت چپ و آينه وسط و پوشش دادن نقاط كور آينه سمت چپ خودرو به صورت 30 درجه كج مي‌گردد. (سرگلگير سمت راست خودرو به وسط پلاك خودروي جلويي برسد) كه به آن ايست خروج از پارك گفته مي‌شود.

سپس سر راننده به سمت چپ برگردانده مي‌شود و رو به عقب نگاه مي‌كنند و با پوشش دادن نقاط كور آينه و رعايت حق تقدم به صورت لاك‌پشتي حركت انجام مي‌گردد و پس از اينكه خودرو در لاين جديد قرار گرفت فرمان خودرو صاف مي‌گردد.

خروج از پارك دوبل

چگونگي  حركت با دنده عقب پس از انجام پارك دوبل

1-راهنماي سمت راست روشن مي‌گردد و پس از اطمينان از خالي بودن پشت خودرو انتفال ترمز از دستي به پايي انجام مي‌گردد. پس از دنده گذاري به عقب و اطمينان از نبود خطر با حركت لاك‌پشتي در دنده عقب به اندازه 10 تا 20 سانتي‌متر با سرعت عمل خوب فرمان خودرو 2 – 5/1 دور به سمت راست (به سمت جدول) چرخانده شده ايست مي‌گردد.

2-كمربند كشيده مي‌شود و تند به عقب چرخيده مي‌شود دست چپ مركز فرمان (ساعت 12) را گرفته و دست راست در پشت صندلي شاگرد را مي‌گيرد و باسرعت قدم انساني حركت به عقب با دقت انجام مي‌گردد و تا زماني كه ايست كامل انجام نگرديده سر به جلو برگردانده نمي‌شود


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۱۴:۲۹ توسط:آموزش رانندگي موضوع:

آموزش دور زدن دو فرمانه و يك فرمانه كليك كنيد

دور زدن با يك فرمان

دور زدن يك فرمان در خيابان‌هايي كه عرض آنها زياد است با رعايت حق تقدم وسايل نقليه‌اي كه مستقيم در حال عبور هستند انجام مي‌گردد.

خيابان‌هايي كه يكطرفه نيستند و در وسط خيابان خط ممتد (ديوار قانوني) وجود ندارد و عرض آن بالاي 12 متر باشد با رعايت حق تقدم مي‌توان اقدام به دور زدن يك فرمان كرد.

روش انجام دور يك فرمان

پس از روشن كردن راهنماي سمت راست خودرودر منتهي اليه سمت راست با رعايت احتياط و نگاه به آينه‌ها و پوشش نقاط كور آينه سمت راست مي‌ايستد سپس با روشن كردن راهنماي سمت چپ و نگاه كردن به آينه بغل و برگرداندن سر به سمت چپ براي پوشش نقاط كور آينه به صورت لاك‌پشتي حركت و در 30 درجه ايست خروج از پارك انجام و با پوشش كامل ديد سمت چپ حركت در روبه‌روي خط مقطع ايست براي رعايت حق تقدم وسايل نقليه‌اي كه از سمت روبه‌رو عبور مي‌كنند انجام و با اطمينان از نبود خطر دور زده مي‌شود.

چكيده آموزش دور زدن با يك فرمان

1-ابتدا راهنماي سمت راست روشن كرده پس از نگاه كردن به آينه و نقاط كور آينه سمت راست آرام در منتهي اليه سمت راست خيابان به صورت پارك كنار جدول ايست انجام مي‌گردد.

2-راهنماي سمت چپ را روشن كرده و با نگاه به آينه ونقاط كور سمت چپ با برگرداندن سر و اطمينان از نبود خطر ايست 30 درجه ( ايست خروج از پارك ) انجام مي‌گردد.

3-پس از اطمينان از نبود خطر با نگاه به آينه و پوشش كامل نقاط كور سمت چپ در وسط خيابان روبه‌روخط مقطع ايست انجام مي‌گردد و پس از نگاه كردن به دو سمت خيابان اماده حركت مي‌شويم.

4-پس از اطمينان از نبود خطر از وسايل نقليه عبور دور زده مي‌شود.

5-‌ پس از دور زدن فرمان خودرو صاف حركت عادي انجام مي‌گردد.

دور زدن با دو فرمان

گاهي لازم است در خيابان‌هايي كه عرض آنها كمتر از 12 متر مي‌باشد و دوطرفه هستند اقدام به دور زدن كرد. بايستي خط وسط خيابان مقطع (بريده بريده) باشد و داراي خط ممتد (ديوار قانوني) نباشد ، محل دور زدن در حريم تقاطع‌ها هم نباشد. (15 متر مانده و پس از تقاطع).

اهميت حركت لاك‌پشتي در دور زدن دو فرمان

راننده‌اي كه مي‌خواهد در خيابان كم عرض دور بزند بايستي از كنترل كلاج بالايي برخودار باشد، تا بتواند خودرو را به صورت سانتي‌متري حركت دهد و اين كار تنها با مهارت داشتن در انجام حركت لاك‌پشتي امكان‌پذير خواهد بود كه با رعايت احتياط كامل و انجام دقيق آيين نامه راهنمايي و رانندگي انجام مي‌گردد.

چگونگي انجام دور زدن با دوفرمان

1-ابتدا راهنماي سمت راست زده مي‌شود ضمن كم كردن سرعت خودرو به آينه وسط و سمت راست نگاه كرده با پوشش دادن به نقاط كورآينه سر به سمت راست برگردانده مي‌شود با اطمينان از نبود خطر با احتياط كامل در منتهي اليه سمت راست ايست مي‌كنيم (پارك 30 سانت).

2-راهنماي سمت چپ زده مي‌شود به آينه سمت چپ نگاه كرده پس از اطمينان از نبود خطر خودرو را حركت داده و در 30 درجه ايست مي‌كنيم.

3-سپس سر راننده كاملا به سمت چپ برگردانده شده تا نقاط كور آينه پوشش داده شود، در صورتي كه از روبه‌رو خطري وجود نداشته باشد همه فرمان به سمت چپ چرخانده شده و رو به عرض چپ خيابان به سمت جدول حركت انجام مي‌گردد.

4-در ادامه حركت به سمت چپ زماني كه جدول روبه‌رو از ديد راننده از روي درب موتور ديده نشد ضمن حركت به صورت لاك‌پشتي هر اندازه كه مي‌شود فرمان به سمت رات چرخانده مي‌شود تا چرخ‌هاي خودرو صاف گرديده و تا جايي جلو ميرود كه از زير قاب آينه بغل نزديك به جدول بتواند پليين جدول كنار چرخ جلو را ببيند و ايست مي‌كند.

5-راهنماي سمت راست زده مي‌شود و پس از اطمينان از نبود خطر در پشت خودرو با نگاه كردن به عقب به صورت لاك‌پشتي رو به عقب حركت كرده و تا  جايي رو به عقب مي‌رود كه بتواند از روي درب موتور جلو پايين جدول را ببيند ، يا دستگيره ثابت در عقب سمت راننده از آينه به محل برخورد آسفالت و جدول عقب ديده شود با حركت لاك‌پشتي و صاف كردن فرمان ايست مي‌كند.

6-راهنماي سمت چپ روشن ضمن حركت لاك‌پشتي به جلو دور زدن كامل مي‌گردد.

چكيده آموزش دور زدن با دو فرمان

1-راهنماي سمت راست روشن مي‌گردد. و با رعايت موارد پارك كنار جدول در منتهي اليه سمت راست ايست انجام مي‌گردد.

2-راهنماي سمت چپ روشن مي‌گردد با دنده يك ضمن حركت لاك‌پشتي (سانتي‌متري) ايست 30 درجه يا ايست خروج از پارك انجام مي‌گردد.

3-ضمن نگاه كردن به آينه سمت چپ و پوشش نقاط كور آن با برگرداندن سر به سمت چپ و با رعايت احتياط كامل به سمت وسط خيابان حركت كرده در صورت وجود خطر براي كنترل ترافيك روبه‌رو توقف مي‌گردد.

4-در ادامه حركت به صورت لاك‌پشتي با نگاه به درب موتور زماني كه جدول جلو از ديد راننده ديده نشد تمام فرمان به راست چرخانده شده و هر زمان از زير قاب آينه‌هاي بغل جدول كناره روبه‌رو ديده شد ايست مي‌گردد.

5-راهنماي سمت راست روشن با حركت لاك‌پشتي به عقب بقيه فرمان را تمام به راست گردانده و با نگاه به جلو بالاي جدول ديده شد تمام فرمان به چپ چرخانده مي‌شود و ضمن حركت لاك‌پشتي به عقب رفته تا زيرجدول نيز از بالاي درب موتور ديده شود ايست مي‌گردد.

6-راهنماي سمت چپ زده مي‌شود و با دنده يك به صورت لاك‌پشتي ضمن حركت بقيه فرمان به چپ چرخانده شده پس از دور زدن زماني كه خودرو و فرمان در خيابان صاف شد، حركت از لاك‌پشتي به صورت عادي انجام مي‌گردد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۱۴:۰۲ توسط:آموزش رانندگي موضوع:

آموزش رانندگي هزينه در سال 94

آموزش رانندگي هزينه در سال 94,
قيمت آموزش رانندگي در سال 94,
هزينه آموزشگاه رانندگي سال 94,

صل اول

اگر مي خواهيد به عنوان يك راننده كاملا حرفه اي مطرح شويد، بايد تمام عادتهاي قبلي را فراموش كنيد. رانندگي يك علم است و بهترين راه يادگيري اين علم، تغيير عادتهاي رانندگي از پايه است. اهميتي ندارد كه شما چقدر مي توانيد در يك جاده كوهستاني مارپيچ و يا در خيابانهاي شهر تند برويد، و اهميتي ندارد كه از ديد ديگران چقدر راننده خوبي هستيد، رانندگي در پيست اتومبيلراني مقوله اي كاملا مجزاست كه نيازمند توانايي هاي خاص شماست. در اين قسمت، تكنيكهاي كاربردي اتومبيلراني را به شما آموزش خواهيم داد. سعي كنيد اين تكنيكها را يكي يكي تمرين كنيد و هرگاه كه انجام اين تكنيكها براي شما يك عادت شد، سراغ تكنيك بعدي برويد. بعضي از اين تكنيكها قابل اجرا در خيابان هستند و بعضي ديگر به خاطر سرعت بالا و در نتيجه خطر ناشي از آن خير. به هر حال اجراي اين تكنيكها باعث افزايش طول عمر خودروي شما و تسلط بيشتر شما و در نتيجه ايمني بهتر خواهد شد. فراموش نكنيد "دانستن" به معناي "توانايي انجام" نيست. پس تمرين را فراموش نكنيد. شما براي تمرين نيازي به خودرويي آماده براي مسابقه و يا تجهيزات آنچناني نداريد، يك خودروي كاملا معمولي اما سالم همراه با پشتكار شما از شما يك راننده حرفه اي مي سازد. يك راننده خوب بايد همانند يك ورزشكار خوب باشد يعني براي بدست آوردن مهارت تمرين كند و داشتن مهارت را دليل بر عدم تمرين و ياد گيري و مطالعه نداند هوش، استعداد و داشتن خودروهاي بهتر فقط به اين امر سرعت مي بخشد. براي شروع بايد ببينيم چگونه پشت فرمان خودرو قرار بگيريم. بعدها به شما خواهيم آموخت چگونه "درست" رانندگي كنيد و خودروي خود را "اصولي" تيونينگ و از آن نگهداري كنيد. اولين نكته‌اي كه قبل از حتي روشن كردن خودرو بايد به آن توجه كرد نحوه صحيح نشستن در خودرو است. عدم رعايت اين نكات باعث كاهش توانايي‌هاي شما، كاهش ديد و خستگي خواهد شد. در خودروهاي open-wheel (مانند خودروهاي فرمولا و كارتينگ و ...) راننده تقريبا در خودرو دراز مي‌كشد و دستهايي نسبتا صاف دارد ( در اين خودروها آرنج كمتر از خودروهاي سواري خم مي‌شود) در حالي كه در ساير خودروها نحوه قرار گرفتن بر روي صندلي كاملا متفاوت است. به دليل ارتفاع كم و كاكپيت تنگ خودروهاي open-wheel راننده با پاهايي به هم چسبيده كه از ناحيه زانو كمي خم شده اند و دستهايي نزديك به هم با فرمان و پدال كار مي‌كند. اما در ساير خودروها (خودروهاي full-bodied) ديگر اينگونه محدوديت ها را نداريد. در خودروهاي full-bodied مانند ناسكار، نحوه قرار گرفتن پشت فرمان كاملا متفاوت است. صندلي راننده تقريبا عمودي و نزديك به فرمان است به طوري‌كه راننده به راحتي مي تواند ساعد دست خود را بر روي فرمان قرار دهد. اما اين‌همه تفاوت از كجا حاصل مي‌شود؟ اين خودروها بزرگتر و سنگينتر هستند و تايرهاي جلوي پهن تري دارند،? بعلاوه رانندگان به مدت طولاني در يك پيست بزرگ و بيضي‌شكل با سرعت زياد حركت ميكنند و در نتيحه بازو و كتف راست راننده زودتر خسته مي‌شود ? نشستن عمودي و نزديك به فرمان به راننده اين امكان را مي‌دهد تا از شانه و عضلات پشتي نيز براي رانندگي استفاده كند. در رانندگي با يك خودروي شخصي، چه خودرويي كاملا معمولي و چه خودرويي كاملا آماده، هيچ‌يك از حالتهاي بالا كاربرد ندارد. صندلي نبايد مانند خودروهاي فرمولا وان خوابيده باشد!!! و يا مانند نسكار فاصله كمي با فرمان داشته باشد. ممكن است فاصله و نحوه قرارگيري پدالها و فرمان كاملا مناسب اندازه و طول پاها و دستان شما نباشد،‌ در اينصورت ميتوانيد با تغييراتي كه در پدال‌ها و حالت و عمق فرمان مي‌دهيد به حالت ايده ال مخصوص خود دست يابيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۳:۵۶:۰۶ توسط:آموزش رانندگي موضوع:

هزينه آموزش رانندگي در سال 94

هزينه آموزش رانندگي در سال 94,
هزينه آموزش رانندگي در سال 94,
هزينه ي آموزش رانندگي در سال 94,

hn6.asset.aparat.com/aparat-video/74ec4aa18867f1e7008e3f120114be7b913897__19621.mp4


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۳:۵۵:۴۸ توسط:آموزش رانندگي موضوع:

هزينه ثبت نام آموزشگاه رانندگي در سال 94

هزينه ثبت نام آموزشگاه رانندگي در سال 94,
هزينه كلاس رانندگي در سال 94 در اصفهان,
هزينه آموزش رانندگي در سال 94,

hn2.asset.aparat.com/aparat-video/62158964cbb8fd495a61cec04e18eceb913824__92921.mp4


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۳:۵۵:۳۰ توسط:آموزش رانندگي موضوع:

هزينه آموزش رانندگي در سال 94

هزينه آموزش رانندگي در سال 94,
هزينه دوره آموزش رانندگي در سال 94,
هزينه ي آموزش رانندگي سال 94,

hn14.asset.aparat.com/aparat-video/2e4aa8ac0f5b90d70235c97fc817c868842842__43614.mp4


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۳:۵۴:۴۶ توسط:آموزش رانندگي موضوع: