آموزش رانندگي

آموزش حركت با دنده عقب  كليك كنيد


آزمون شهري كليك كنيد


آموزش پارك دوبل كليك كنيد


بهترين حالت گرفتن فرمان كليك كنيد


آموزش پارك كنار جدول كليك كنيد


فيلم آموزش مهارت هاي رانندگي كليك كنيد


آموزش پارك دوبل كليك كنيد


آموزش دور زدن دو فرمانه و يك فرمانه كليك كنيد

 

آموزش رانندگی کلیک کنید


آموزش رانندگی تصویری کلیک کنید

 
آموزش رانندگی مخصوص بانوان کلیک کنید


آموزش دور زدن دو فرمانه و يك فرمانه كليك كنيد

دور زدن با يك فرمان

دور زدن يك فرمان در خيابان‌هايي كه عرض آنها زياد است با رعايت حق تقدم وسايل نقليه‌اي كه مستقيم در حال عبور هستند انجام مي‌گردد.

خيابان‌هايي كه يكطرفه نيستند و در وسط خيابان خط ممتد (ديوار قانوني) وجود ندارد و عرض آن بالاي 12 متر باشد با رعايت حق تقدم مي‌توان اقدام به دور زدن يك فرمان كرد.

روش انجام دور يك فرمان

پس از روشن كردن راهنماي سمت راست خودرودر منتهي اليه سمت راست با رعايت احتياط و نگاه به آينه‌ها و پوشش نقاط كور آينه سمت راست مي‌ايستد سپس با روشن كردن راهنماي سمت چپ و نگاه كردن به آينه بغل و برگرداندن سر به سمت چپ براي پوشش نقاط كور آينه به صورت لاك‌پشتي حركت و در 30 درجه ايست خروج از پارك انجام و با پوشش كامل ديد سمت چپ حركت در روبه‌روي خط مقطع ايست براي رعايت حق تقدم وسايل نقليه‌اي كه از سمت روبه‌رو عبور مي‌كنند انجام و با اطمينان از نبود خطر دور زده مي‌شود.

چكيده آموزش دور زدن با يك فرمان

1-ابتدا راهنماي سمت راست روشن كرده پس از نگاه كردن به آينه و نقاط كور آينه سمت راست آرام در منتهي اليه سمت راست خيابان به صورت پارك كنار جدول ايست انجام مي‌گردد.

2-راهنماي سمت چپ را روشن كرده و با نگاه به آينه ونقاط كور سمت چپ با برگرداندن سر و اطمينان از نبود خطر ايست 30 درجه ( ايست خروج از پارك ) انجام مي‌گردد.

3-پس از اطمينان از نبود خطر با نگاه به آينه و پوشش كامل نقاط كور سمت چپ در وسط خيابان روبه‌روخط مقطع ايست انجام مي‌گردد و پس از نگاه كردن به دو سمت خيابان اماده حركت مي‌شويم.

4-پس از اطمينان از نبود خطر از وسايل نقليه عبور دور زده مي‌شود.

5-‌ پس از دور زدن فرمان خودرو صاف حركت عادي انجام مي‌گردد.

دور زدن با دو فرمان

گاهي لازم است در خيابان‌هايي كه عرض آنها كمتر از 12 متر مي‌باشد و دوطرفه هستند اقدام به دور زدن كرد. بايستي خط وسط خيابان مقطع (بريده بريده) باشد و داراي خط ممتد (ديوار قانوني) نباشد ، محل دور زدن در حريم تقاطع‌ها هم نباشد. (15 متر مانده و پس از تقاطع).

اهميت حركت لاك‌پشتي در دور زدن دو فرمان

راننده‌اي كه مي‌خواهد در خيابان كم عرض دور بزند بايستي از كنترل كلاج بالايي برخودار باشد، تا بتواند خودرو را به صورت سانتي‌متري حركت دهد و اين كار تنها با مهارت داشتن در انجام حركت لاك‌پشتي امكان‌پذير خواهد بود كه با رعايت احتياط كامل و انجام دقيق آيين نامه راهنمايي و رانندگي انجام مي‌گردد.

چگونگي انجام دور زدن با دوفرمان

1-ابتدا راهنماي سمت راست زده مي‌شود ضمن كم كردن سرعت خودرو به آينه وسط و سمت راست نگاه كرده با پوشش دادن به نقاط كورآينه سر به سمت راست برگردانده مي‌شود با اطمينان از نبود خطر با احتياط كامل در منتهي اليه سمت راست ايست مي‌كنيم (پارك 30 سانت).

2-راهنماي سمت چپ زده مي‌شود به آينه سمت چپ نگاه كرده پس از اطمينان از نبود خطر خودرو را حركت داده و در 30 درجه ايست مي‌كنيم.

3-سپس سر راننده كاملا به سمت چپ برگردانده شده تا نقاط كور آينه پوشش داده شود، در صورتي كه از روبه‌رو خطري وجود نداشته باشد همه فرمان به سمت چپ چرخانده شده و رو به عرض چپ خيابان به سمت جدول حركت انجام مي‌گردد.

4-در ادامه حركت به سمت چپ زماني كه جدول روبه‌رو از ديد راننده از روي درب موتور ديده نشد ضمن حركت به صورت لاك‌پشتي هر اندازه كه مي‌شود فرمان به سمت رات چرخانده مي‌شود تا چرخ‌هاي خودرو صاف گرديده و تا جايي جلو ميرود كه از زير قاب آينه بغل نزديك به جدول بتواند پليين جدول كنار چرخ جلو را ببيند و ايست مي‌كند.

5-راهنماي سمت راست زده مي‌شود و پس از اطمينان از نبود خطر در پشت خودرو با نگاه كردن به عقب به صورت لاك‌پشتي رو به عقب حركت كرده و تا  جايي رو به عقب مي‌رود كه بتواند از روي درب موتور جلو پايين جدول را ببيند ، يا دستگيره ثابت در عقب سمت راننده از آينه به محل برخورد آسفالت و جدول عقب ديده شود با حركت لاك‌پشتي و صاف كردن فرمان ايست مي‌كند.

6-راهنماي سمت چپ روشن ضمن حركت لاك‌پشتي به جلو دور زدن كامل مي‌گردد.

چكيده آموزش دور زدن با دو فرمان

1-راهنماي سمت راست روشن مي‌گردد. و با رعايت موارد پارك كنار جدول در منتهي اليه سمت راست ايست انجام مي‌گردد.

2-راهنماي سمت چپ روشن مي‌گردد با دنده يك ضمن حركت لاك‌پشتي (سانتي‌متري) ايست 30 درجه يا ايست خروج از پارك انجام مي‌گردد.

3-ضمن نگاه كردن به آينه سمت چپ و پوشش نقاط كور آن با برگرداندن سر به سمت چپ و با رعايت احتياط كامل به سمت وسط خيابان حركت كرده در صورت وجود خطر براي كنترل ترافيك روبه‌رو توقف مي‌گردد.

4-در ادامه حركت به صورت لاك‌پشتي با نگاه به درب موتور زماني كه جدول جلو از ديد راننده ديده نشد تمام فرمان به راست چرخانده شده و هر زمان از زير قاب آينه‌هاي بغل جدول كناره روبه‌رو ديده شد ايست مي‌گردد.

5-راهنماي سمت راست روشن با حركت لاك‌پشتي به عقب بقيه فرمان را تمام به راست گردانده و با نگاه به جلو بالاي جدول ديده شد تمام فرمان به چپ چرخانده مي‌شود و ضمن حركت لاك‌پشتي به عقب رفته تا زيرجدول نيز از بالاي درب موتور ديده شود ايست مي‌گردد.

6-راهنماي سمت چپ زده مي‌شود و با دنده يك به صورت لاك‌پشتي ضمن حركت بقيه فرمان به چپ چرخانده شده پس از دور زدن زماني كه خودرو و فرمان در خيابان صاف شد، حركت از لاك‌پشتي به صورت عادي انجام مي‌گردد.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۱۴:۰۲ توسط:آموزش رانندگي موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :