آموزش رانندگي

آموزش حركت با دنده عقب  كليك كنيد


آزمون شهري كليك كنيد


آموزش پارك دوبل كليك كنيد


بهترين حالت گرفتن فرمان كليك كنيد


آموزش پارك كنار جدول كليك كنيد


فيلم آموزش مهارت هاي رانندگي كليك كنيد


آموزش پارك دوبل كليك كنيد


آموزش دور زدن دو فرمانه و يك فرمانه كليك كنيد

 

آموزش رانندگی کلیک کنید


آموزش رانندگی تصویری کلیک کنید

 
آموزش رانندگی مخصوص بانوان کلیک کنید


آموزش پارك دوبل كليك كنيد

به پارك كردن خودرو با دنده عقب ميان دو خودرو پارك دوبل گفته مي‌شود.

هنگام حركت روبه جلو چنانچه بخواهيم ميان دو خودرو كه در كنار جدول خيابان پارك نماييم بايستي فضاي خالي ميان دو خودرو بيش 2 برابر طول خودرو 8 متر باشد و اگر كمتر از اين اندازه باشد پارك كردن به صورت رو به جلو دشوار خواهد بود و بايستي از روش پارك دوبل استفاده كرد.

چنانچه فاصله ميان دو خودرو  از 5/6 كمتر باشد ، ديگر به روش پارك دوبل نيز نمي‌توان خودرو را پارك كرد.

جاهايي كه نبايد پارك دوبل انجام داد

1-در بزرگراه‌ها (به دليل سرعت زياد خودروهاي عبوري در لاين حركت).

2-در حريم تقاطع‌ها (15 متر مانده و پس از آن‌ها).

3-در مكان‌هايي كه تابلو پارك ممنوع و توقف ممنوع نصب شده است.

4-در ايستگاه‌هاي اتوبوس ، تاكسي و … نبايد پارك كرده چه برسد به پارك دوبل

5-در روبروي پل ورودي پاركينگ منازل و ورودي كوچه و خيابان.

6-در حريم قانوني تابلوهاي راهنمايي و رانندگي نبايد از پارك دوبل استفاده كنيم (پارك كردن در اين مكان‌ها باعث كاهش ديد كافي رانندگان وسايل نقليه عبوري نسبت به تابلوهاي ياد شده مي‌گردد.) و ديگر مواردي كه برابر قانون و  مقررات راهنمايي و رانندگي ممنوع است.

كنترل كلاج (حركت لاك‌پشتي) در پارك دوبل

براي اجراي درست پارك دوبل آموختن حركت لاك‌پشتي به صورت كامل ضروري مي‌باشد و بايستي مهارت بالايي در حركت دادن خودرو به صورت سانتي‌متري با كنترل كلاج خودرو داشت و در صورت تسلط نداشتن بر روي كلاج حركت خودرو با سرعت و شتاب زيادي همراه شده و انجام پارك دوبل سخت و  دشوار مي‌گردد.

راننده‌اي كه بتواند پارك دوبل را باكنترل كامل روي كلاج به صورت درست انجام دهد، در راه‌بندان‌ها نيز با كنترل بر روي كلاج مي‌تواند به صورت ايست و حركت‌هاي پي در پي خودرو را به راحتي به  حركت در آورد.

كنترل فرمان در پارك دوبل

راننده‌اي كه از درك فرمان در دنده عقب برخوردار نباشد نمي‌تواند جهت چرخش فرمان را تشخيص دهد و بنابراين نمي‌تواند پارك دوبل را بدرستي انجام دهد و ميبايست بيشترين تسلط را روي فرمان داشته باشد.

اهميت پارك دوبل در آزمون رانندگي

يكي از دلايل انتخاب پارك دوبل براي آزمون رانندگي سنجش كنترل كامل كلاج مي‌باشد زيرا راننده‌اي كه در انجام پارك دوبل روي كلاج خودرو مسلط باشد در راه‌بندا‌ن هاي بسيار سنگين كه ناچار است قدم به قدم مرتب ايست و حركت كند نيز از كلاج خوبي برخوردار خواهد بود.

اهميت درك گاز ترمز و هماهنگي با چشم و دست در پارك دوبل

در پارك دوبل راننده بايستي تسلط كاملي روي گاز و ترمز خودرو داشته باشد و هماهنگي لازم بين چشم راننده و فرمان كه به عهده دست مي‌باشد برقرار گردد و به بالاترين مهارت خود رسيده باشد تا بتواند پارك دوبل را به راحتي انجام دهد.

آموزش پارك دوبل

بنابراين پارك دوبل نه تنها يك تكنيك برتر است بلكه اوج هماهنگي كامل ميان كار چشم ، دست و پاي راننده مي‌باشد و اين راه مي‌توان به بودن چنين هماهنگي در اندام‌هاي بدن يك راننده  پي‌برد.

چگونگي انجام پارك دوبل (قسمت اول)

1-براي انجام پارك دوبل بايستي از فاصله 30 متري راهنماي سمت راست را زده و با پوشش دادن نقاط كور آينه پس از اطمينان از نبود خطر سرعت خودرو را كم كرده و از فاصله  دور در امتداد  خودرو مورد نظر قرار گرفته و به فاصله عرضي يك دست به اندازه 50 سانتي‌متر كنار خودرو ياد شده به اندازه يك درب موتور جلوتر از آن ايست انجام مي‌گردد، به گونه‌ايي كه خودرو صاف ايستاده باشد و پس از صاف بودن خودرو بايستي فرمان خودرو نيز صاف باشد تا در هنگام حركت به عقب خودرو صاف حركت كند.

چنانچه فاصله خودرو پارك شده با جدول كم و چسبيده باشد فاصله ايستادن با خودروي كناري هنگام پارك دوبل به اندازه 70 سانتي‌متر در نظر گرفته شود.

قسمت دوم در پارك دوبل (فرمان اول)

پس از اطمينان از روشن بودن راهنماي سمت راست و دقت لازم و مراقبت از ترافيك رو به عقب به صورت لاك‌پشتي حركت مي‌گردد.

بهترين زمان براي چرخاندن فرمان به سمت پارك يا راست كه به آن فرمان اول گفته مي‎‌شود زماني است كه پس از ديده شدن انتهاي خودرويي كه قرار است پشت سر آن پارك گردد را در وسط شيشه 3 گوش عقب (شيشه لچكي) ببينيم بنابراين فرمان اول در همين زمان ضمن حركت لاك‌پشتي رو به عقب كامل به سمت راست چرخانده مي‌شود.

قسمت سوم در پارك دوبل (فرمان دوم)

براي انجام فرمان دوم در پارك دوبل بسته به تسلط راننده به فرمان خودرو چندين روش وجود دارد.

روش شماره يك براي شروع فرمان دوم

كساني كه از دست فرمان كندي برخوردار هستند پس از اينكه انتهاي خودروي كناري (سرگلگير سمت چپ يا چراغ راهنماي سمت چپ) را در داخل شيشه لچكي جلو ديدند آنگاه ايست وسط را انجام مي‌دهند و سپس به صورت لاك‌پشتي حركت كرده و همه فرمان را به سمت چپ چرخانده به گونه‌‌اي كه پيش از اينكه سرگلگير سمت راست خودرو به چراغ‌ راهنماي عقب در سمت چپ خودروي كناري برسد فرمان دوم بايستي به سمت چپ تمام شده باشد و سپس به صورت لاك‌پشتي جلوي خودرو به داخل پارك هدايت مي‌گردد.

روش شماره دو براي شروع فرمان دوم

اين روش پارك دوبل براي كساني است كه از دست فرمان بهتري براي چرخاندن برخوردار هستن و هنگامي است كه انتهاي خودروي كناري از روبروي دستگيره ثابت (جلوي دستگيره) ديده شد در اين فرمان ايست وسط انجام داده مي‌شود و سپس به صورت لاك‌پشتي رو به عقب حركت كرده و همه فرمان به سمت چپ چرخانده مي‌شود و پيش از اينكه سرگلگير سمت راست خودرو به چراغ راهنماي عقب سمت چپ خودروي كناري برسد بايستي فرمان دوم در سمت چپ به آخر رسيده باشد و با حركت لاك‌پشتي جلوي خودرو وارد پارك مي‌گردد و وقتي خودرو صاف شد ايست مي‌گردد.

روش شماره سه براي شروع فرمان دوم

 در اين روش بايستي كمي زودتر از اينكه راهنماي اتومبيل كناري از روبروي دستگيره ثابت در جلوي در سمت راست ديده مي‌شود ايست وسط انجام مي‌گردد و چرخش فرمان دوم شروع مي‌شود. براي كساني است كه از مهارت بالايي در كنترل كلاج خودرو و سرعت عمل زيادي در چرخاندن فرمان برخوردار هستند.

زماني چرخش فرمان دوم شروع مي‌گردد كه راهنماي سمت چپ عقب خودروي كناري پس از ستون وسط سمت راست خودرو در شيشه بزرگ در جلو ديده شود و فرمان دوم پس از به حركت در آوردن خودرو به صورت لاك‌پشتي به سمت چپ چرخانده مي‌شود و پيش از اينكه سرگلگير سمت راست خودرو به راهنماي عقب خودروي كناري برسد فرمان دوم به طور كامل به سمت چپ چرخيده باشد.

چكيده سه روش شروع چرخاندن فرمان دوم

1-روش پارك دوبل با لچكي جلو براي كساني است كه  از دست فرمان بسيار كند برخوردار هستند.

2-روش پارك دوبل دستگيره ثابت براي كساني است كه از دست فرمان بهتري برخوردار هستند.

3-روش پارك دوبل پس از ستون وسط براي كساني است كه دست فرمان آنها و همچنين كنترل كلاج دآنهال بسيار عالي مي‌باشد و از مهارت بسيار بالايي برخوردار هستند.

پس از انجام پارك دوبل و اطمينان از صاف بودن خودرو در درون پارك دنده خلاص شده و ترمز دستي كشيده مي‌شود.

چگونگي خروج از پارك و رعايت حق تقدم در پارك دوبل

براي بيرون آوردن خودرو از حالت پارك دوبل به صورت رو به جلو ابتدا راهنماي سمت چپ روشن مي‌گردد و پس از ديدن آينه سمت چپ و آينه وسط و پوشش دادن نقاط كور آينه سمت چپ خودرو به صورت 30 درجه كج مي‌گردد. (سرگلگير سمت راست خودرو به وسط پلاك خودروي جلويي برسد) كه به آن ايست خروج از پارك گفته مي‌شود.

سپس سر راننده به سمت چپ برگردانده مي‌شود و رو به عقب نگاه مي‌كنند و با پوشش دادن نقاط كور آينه و رعايت حق تقدم به صورت لاك‌پشتي حركت انجام مي‌گردد و پس از اينكه خودرو در لاين جديد قرار گرفت فرمان خودرو صاف مي‌گردد.

خروج از پارك دوبل

چگونگي  حركت با دنده عقب پس از انجام پارك دوبل

1-راهنماي سمت راست روشن مي‌گردد و پس از اطمينان از خالي بودن پشت خودرو انتفال ترمز از دستي به پايي انجام مي‌گردد. پس از دنده گذاري به عقب و اطمينان از نبود خطر با حركت لاك‌پشتي در دنده عقب به اندازه 10 تا 20 سانتي‌متر با سرعت عمل خوب فرمان خودرو 2 – 5/1 دور به سمت راست (به سمت جدول) چرخانده شده ايست مي‌گردد.

2-كمربند كشيده مي‌شود و تند به عقب چرخيده مي‌شود دست چپ مركز فرمان (ساعت 12) را گرفته و دست راست در پشت صندلي شاگرد را مي‌گيرد و باسرعت قدم انساني حركت به عقب با دقت انجام مي‌گردد و تا زماني كه ايست كامل انجام نگرديده سر به جلو برگردانده نمي‌شود


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ فروردين ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۱۴:۲۹ توسط:آموزش رانندگي موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :